Monday, October 10, 2011

puso

Nagtanom akong pisog sa sakuyang daghan.
Naugma ako sa sa paglaom na pag nagtubo ini 
tatawan niya ako nin mahahamis na ubas.
Kan an saiyang ugat asin balagon nagkamang
sa bilog kong lawas, nalingawan kong
pati an buhay ko kaipuhan i-atang sa sakong kapatalan. 

Saturday, October 1, 2011

Thursday, September 15, 2011

Wednesday, August 10, 2011

Friday, April 15, 2011

Moleskine Alcohol ShotsI crafted these drawings for my friend Tope Valderosa for his open bar Don Topetito.